Atenció al públic:

8:00h a 18:00h

C/ Hospital 17

08540 Centelles

93 881 02 61

escola@vedrunacentelles.cat

INFANTIL 360º

INFANTIL 360

(DE 3 A 6 ANYS)

Infantil 360º

Un projecte innovador

Amb aquest projecte innovador volem que els nens i nenes d’aquesta etapa aprenguin progressivament a ser autònoms, a comunicar-se i a pensar, a tenir iniciativa, ganes de descobrir l’entorn que els envolta i saber conviure amb els altres.

Per fer-ho, l’escola proporciona un clima familiar proper i un entorn de confiança on els alumnes se senten acollits i motivats. Potenciem el desenvolupament global de les capacitats a partir de vivències, de l’educació emocional i en valors, i acompanyem a les famílies i als infants en tot moment perquè se sentin acollits i estimats. Donem molta importància al treball conjunt amb la família.

Oferim una franja de 10 hores diàries (6 hores lectives i 4 opcionals) sempre amb una de les tutores del curs a l’aula. Organització Infantil 360º:

Amb un projecte de Menjador Pedagògic, també amb les tutores del grup, que s’adapta a les necessitats de cada família:

 • 8 a 9h: Proposta de racons amb la/les tutores d’infantil on es treballen continguts emocionals, psicomotrius, artístics i perceptius.
 • 9h a 13h: Treball per projectes amb la tutora del grup.
 • 13h a 15h: Menjador Pedagògic (amb les mestres de l’etapa d’Infantil)
 • 15h a 17h: Treball per ambients d’aprenentatge.
 • 17h a 18h: Dinàmica amb la tutora i l’auxiliar de conversa anglesa. Es potencia la conversa, la comprensió i l’expressió oral anglesa. *L’alumnat de I2 pot participar en la dinàmica de gratuïtament.
Nens d'infantil
El projecte Infantil 360ª

Els nens i nenes d’aquesta etapa aprenen progressivament a ser autònoms, a comunicar-se i a pensar, a tenir iniciativa, ganes de descobrir l’entorn que els envolta i saber conviure amb els altres. 

Per fer-ho, l’escola proporciona un clima familiar proper i un entorn de confiança on l’alumnat se sent acollit i motivat. Potenciem el desenvolupament global de les capacitats a partir de vivències, l’educació emocional i en valors, acompanyant-los en tot moment perquè se sentin acollits i estimats. 

El treball conjunt amb la família és de vital importància i ho tenim molt present.

Els nens i nenes d’aquesta etapa aprenen progressivament a ser autònoms, a comunicar-se i a pensar, a tenir iniciativa, ganes de descobrir l’entorn que els envolta i saber conviure amb els altres. 

Per fer-ho, l’escola proporciona un clima familiar proper i un entorn de confiança on l’alumnat se sent acollit i motivat. Potenciem el desenvolupament global de les capacitats a partir de vivències, l’educació emocional i en valors, acompanyant-los en tot moment perquè se sentin acollits i estimats. 

El treball conjunt amb la família és de vital importància i ho tenim molt present.

 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell/a mateix/a i dels i les altres.
 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.
 • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprenent a actuar en conseqüència.
 • Pensar, crear i elaborar explicacions i, alhora, iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 • Aprendre des de les emocions tot descobrint l’entorn amb curiositat.
 • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte, i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.
 • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
 • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
 • Els projectes parteixen dels interessos i les preguntes dels alumnes, afavorint l’aprenentatge significatiu ja que té molt en compte els seus coneixements previs.Es treballa de manera globalitzada, combinant el treball cooperatiu i individual. Les sortides i excursions complementen aquests aprenentatges.
 • Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes d’activitats i materials, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, pensar, inventar, imaginar, expressar, compartir, emocionar-se… i interactuar amb els companys de P3, P4 i P5. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website