Atenció al públic:

8:00h a 18:00h

C/ Hospital 17

08540 Centelles

93 881 02 61

escola@vedrunacentelles.cat

PROJECTES

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

null

Conveni Vedruna Catalunya amb St. Joan de Déu

CONVENI VEDRUNA AMB ST.JOAN DE DÉU

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, ​per tal de poder intervenir com més aviat millor amb l’alumnat i evitar, així, dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.

Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense).

logo sant joan de déu
null

Departament d'orientació i intervenció psicopedagògica (DOIP)

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA (DOIP)

Alguns dels i les alumnes necessiten una mirada més individualitzada, una aproximació més acurada per conèixer millor les seves capacitats reals i poder ajustar la nostra acció a les seves possibilitats i necessitats reals. És en aquest marc d’acció que les escoles Vedruna de Catalunya hem creat el Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP).

 • El DOIP és un equip de treball especialitzat, integrat per professionals de l’àmbit pedagògic i psicopedagògic, que dona suport, dinamitza i assessora al personal docent, a l’alumnat i a les famílies, contribuint al desenvolupament personal i social dels alumnes, més enllà de l’adquisició dels coneixements propis de les matèries acadèmiques. Les actuacions d’aquest equip van adreçades a buscar la personalització i l’adaptació dels processos d’ensenyament – aprenentatge a les característiques i necessitats de cada alumne.
 • Per portar-ho a terme es planifica un itinerari psicopedagògic. Una proposta que pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu dels alumnes.
 • La detecció precoç, a educació infantil i primers cursos de primària, permet detectar tot allò que pot dificultar el procés d’ensenyament–aprenentatge de l’alumnat, i, alhora, el coneixement de les seves capacitats cognitives i acadèmiques.
La classe d'anglès
null

Projecte plurilingüe

PROJECTE PLURILINGÜE

L’aprenentatge de la llengua anglesa és un dels objectius cabdals i d’atenció prioritària del projecte educatiu de centre. S’inicia a educació infantil i té continuïtat al llarg de tota l’educació primària i secundària amb una ampliació progressiva en l’exposició i la utilització de la llengua anglesa al llarg de tots els cicles i cursos de l’escola.

Aquest projecte plurilingüe es concreta en les següents accions:

 • Introduïm l’anglès a l’Educació Infantil de manera lúdica i amb caràcter actiu.
 • Possibilitat de fer estades a l’estranger el mes de juliol i de fer estades trimestrals durant el curs.
Nens de secundària estudiant anglès
null

Projecte DUNA

PROJECTE DUNA

El Projecte DUNA s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i neix amb la voluntat de treballar els valors i les emocions a l’escola. Una educació en valors que és a la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb el nostre model educatiu.

null

Projecte ODS

PROJECTE ODS

La xarxa de centres de Vedruna Catalunya Educació inicia un procés per impulsar objectius d’aprenentatge vinculats als ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de la UNESCO.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible afecten molts àmbits, des de les polítiques locals, territorials i globals fins al teixit econòmic, organitzatiu, social i empresarial dels territoris. Però l’èxit passa també per acompanyar les noves generacions a desenvolupar uns hàbits que puguin tenir impactes a curt, mitjà i llarg termini. D’aquesta manera, la xarxa de centres de Vedruna Catalunya Educació, impulsa un projecte amb un full de ruta pels pròxims anys que té com a finalitat incloure els propòsits de desenvolupament sostenible a les aules dels seus 37 centres repartits arreu de Catalunya.

Es tracta d’anar més enllà d’actuacions específiques en dies concrets. El que es busca és assolir aprenentatges, generar impactes i adquirir hàbits.

null

Robòtica educativa

ROBÒTICA EDUCATIVA

La programació i la robòtica no és només una eina de futur, sinó un suport de l’aprenentatge des de ben petits; augmenta la motivació, l’autonomia, treballa estratègies de resolució de problemes i fomenta la creativitat de l’alumnat. A més, la interacció entre alumnes mentre treballen amb ordinador (sovint busquen i demanen consell a altres companys/companyes) ajuda a socialitzar més i a treballar de forma col·laboradora.

La robòtica té continuïtat al llarg de tota l’escolarització. A educació infantil i cicle inicial de primària ens iniciem en la robòtica i la programació. A educació primària s’utilitzen diferents eines web que permeten a l’alumne començar a programar; primer de forma més guiada i posteriorment més oberta i creativa. Anem ampliant el ventall de possibilitats que ofereix aquest sistema de programació amb robots.

PROJECTES TRANSVERSALS

PROJECTES TRANSVERSALS

Projectes transversals que duem a terme a l’escola:

 • Projecte Padrins/es i Fillols/es – (Infantil – 4t d’ESO)
 • La Veu Kids – 2n de primària
 • Projecte Vila – 3r de primària
 • Projecte Vincles – 4t de primària
 • Projecte Emprenedoria – 5è de primària
 • Projecte del Teatre – 6è de primària
 • Projecte d’apadrinaments lectors – I5 i 2n de primària
 • Projectes d’àmbits a 1r d’ESO
 • Projectes transversals a 2n i 3r d’ESO.
 • STEAM – 1r, 2n i 3r d’ESO

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website