Atenció al públic:

8:00h a 18:00h

C/ Hospital 17

08540 Centelles

93 881 02 61

escola@vedrunacentelles.cat

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 12 A 16 ANYS)

Educació secundària

TROBAR EL CAMÍ

Preparem i acompanyem l’adolescent per prendre decisions i trobar el seu camí. Treballem per aconseguir un rendiment òptim d’acord amb les capacitats de cada alumne/a amb metodologies adaptades a les diferents necessitats. Volem joves que arribin a ser dones i homes compromesos amb la societat i coherents amb el seu pensament.

 • Tutoria individual: Cada professor/a destina un mínim de 2 hores setmanals a atendre individualment l’alumnat del qual n’és tutor/a individual. Cada professor/a té assignat un màxim de 15 alumnes. D’aquesta manera assegurem un acompanyament molt personalitzat acompanyant a l’alumnat tant des d’una basant pedagògica com, també, personal i emocional.
 • Tutoria de grup (1h setmanal): És espai on es treballen activitats encaminades a assolir els objectius del curs. Segons el moment, poden ser de carácter organitzatiu, de cohesió de grup, d’autoconeixement, d’analitzar situacions de risc pròpies de l’edat…

Psicopedagoga i mestra educació especial: Donen suport a l’equip de tutors/es, a les famílies i a l’alumnat en determinades situacions (orientació acadèmica, Plans Individualitzats, proves internes, etc.). Tenim grups de reforç d’aprenentatges i grups d’habilitats socials.

 • Projectes d’àmbits i transversals: Als diferents cursos d’ESO es duen a terme projectes relacionats amb diverses matèries. Potenciem l’autonomia, la creativitat i el treball en equip de l’alumnat partint dels seus interessos i procurant augmentar la seva motivació i interès.
 • Grups flexibles: Els diferents cursos d’ESO en algunes matèries es dupliquen o tripliquen, per tal de poder personalitzar més l’aprenentatge i fer que aquest els sigui més significatiu.
 • Codocència: dins l’horari tenim establertes unes hores en què més d’un professor/a entra a l’aula per tal d’afavorir, també, una atenció més personalitzada de l’alumnat i, alhora, facilitar l’adquisició dels diversos coneixements. El fet que hi hagi varietat de maneres de fer a l’aula propicia enfocaments variats (metodologies, estratègies, recursos…), un millor aprofitament del temps de treball i permet el treball de col·laboració entre docents.
 • STEAM: A 1r, a 2n i 3r d’ESO tenim una hora setmanal STEAM. En ella treballem de forma competencial fent un projecte que engloba les ciències, la tecnologia i les matemàtiques.

Al llarg dels diferents cursos d’ESO es realitzen projectes transversals que serveixen per treballar la convivència i els valors amb tot l’alumnat:

 • Servei Comunitari – 3r d’ESO
 • Padrins i fillols – Infantil i 4t d’ESO
 • Jornades Esportives – ESO
 • Projectes solidaris – ESO
 • Pla de Suport Conductual Positiu

A partir de 2n d’ESO, oferim la possibilitat a l’alumnat de cursar algunes matèries addicionals que li permetran, un cop acabi 2n de batxillerat, obtenir el diploma de Batxillerat Americà.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website